Accessibility Tools

ศาลแขวงระยอง
Rayong Kwaeng Court

ก-

ก+

image

ศาลแขวงระยอง

ศาลแขวงระยองเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่บุญล้อม ดีหลาย มารดาของนายธวุฒ ดีหลาย ผู้ประนีประนอมศาลแขวงระยองimage

      เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 19.00 นาฬิกา นายกฤษฎา พณิชยกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงระยอง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลแขวงระยอง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่บุญล้อม ดีหลาย มารดาของนายธวุฒ ดีหลาย ผู้ประนีประนอมศาลแขวงระยอง ณ วัดมาบชลูด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


image เอกสารแนบ