Accessibility Tools

ศาลแขวงระยอง
Rayong Kwaeng Court

ก-

ก+

image

ศาลแขวงระยอง

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงระยองให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนายปราโมทย์ รอดเกลี้ยง ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวศาลแรงงานภาค 2 (ระยอง)image

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 นาฬิกา นายกฤษฎา พณิชยกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงระยอง พร้อมด้วยนางสาวพันนา สว่างสาลี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงระยอง ได้ให้โอวาทพร้อมเป็นตัวแทนศาลแขวงระยองมอบขวัญกำลังใจแก่นายปราโมทย์ รอดเกลี้ยง พนักงานจ้างเหมาบริการงานบังคับคดี ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ศาลแรงงานภาค 2 (ระยอง) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ณ ห้องทำงานผู้พิพากษาศาลแขวงระยอง  ชั้น 3 อาคารศาลแขวงระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


image เอกสารแนบ