Accessibility Tools

ศาลแขวงระยอง
Rayong Kwaeng Court

ก-

ก+

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงระยอง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการสอบคัดเลือกimage

image เอกสารแนบ